Fra venstre: Ina Wannebo, Sanosh Senthilkumar, Marte R. Hoel, Elisabeth Hjelm, Håkon Hægeland, Greta Andersen. Foto: Vetle Daler

UNG-styret og regionkontaktene

E-post til styret: parat.ung@gmail.com

Leder 
Marte Raknerud Hoel, Statnett
E-post: paratungleder@gmail.com
Mobil: 98 60 55 33

Nestleder:
Elisabeth Hjelm, Heli-One Norway AS
E-post: elisabeth.hjelm92@gmail.com

Styremedlem: 
Arne Jørdre Tveit, OsloMet
E-post: arnetv@oslomet.no

Styremedlem: 
Sanosh Senthilkumar, Kjell & Co Norway Gulskogen Drammen
E-post: sanoshsenth@hotmail.com

Styremedlem: 
Greta Andersen, Finnmark fylkeskommune
E-post: greta_andersen@hotmail.com 


Håkon Strøm, NMBU - Universitetsadm.- IT avdelingen
E-post: hakon.s.strom@gmail.com 

Valgkomite: paratung.valg@gmail.com

Medlem: 
Håvard Ingaard Rotmo, Steinkjer By- og Bygdeservice SA
E-post: havard@rotmo.net

Ingrid Cammermeyer, Rørosmeieriet AS
E-post: ingridcammermeyer@gmail.com

Parat UNGs regionkontakter
Parat UNG har regionkontakter i alle Parats fem regioner. De fungerer som bindeledd mellom UNG-styret og de unge medlemmene i regionene.
Regionkontaktene arrangerer temakvelder og samlinger, og har også ansvar for verving av unge medlemmer.

Regionkontaktene:
Regionkontakt for vest: Ole Johan Nedrebø paratungvest@gmail.com
Regionkontakter for øst: Eirik Østhagen. paratungost@gmail.com
Idar Gundersen. (Regionutvalg øst)
Regionkontakt for sør: Frida Straume. frida.straume@nav.no
Regionkontakt for nord: Dina Høynes. paratungnord@gmail.com
Regionkontakt for midt: Håvard I. Rotmo. paratungmidt@gmail.com

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS